Bezinwazyjne przewierty horyzontalne

Obecnie jedną z najlepszych metod układania podziemnych rurociągów jest zastosowanie przewiertów horyzontalnych określanych przez fachowców również jako sterowane, HDD, lub poziome. Jest to metoda oparta na wykonaniu przewiertu o odpowiedniej średnicy, do którego zostaje wciągnięty rurociąg. Jest to innowacyjna technologia wykluczająca zupełnie wszystkie prace ziemne związane z wykonywaniem dewastujących wykopów.

Bezwykopowe układanie rurociągów podziemnych metodą przewiertów 

szybkie przewierty sterowanePodziemne odcinki rurociągów można ułożyć wykorzystując kilka technik bezinwazyjnych. Są wśród nich przeciski hydrauliczne, pneumatyczne oraz przewierty horyzontalne. Pierwsze dwie wskazane metody są skuteczne jedynie na krótkich odcinkach ponieważ są to metody niesterowane. Zakres możliwych do wykonania średnic jest także ograniczony. Jedyną metodą, która gwarantuje ułożenie rurociągu o długiej trajektorii, kontrolowanym przebiegi i stosunkowo dużej średnicy jest przewiert sterowany wykonywany z zastosowaniem radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Wykonywane obecnie szybkie przewierty sterowane to oszczędność czasu i pieniędzy inwestora. nie naruszają infrastruktury powierzchniowej, można je poprowadzić pod szerokimi ciągami komunikacyjnym, terenami zielonymi. Nie generują wreszcie kosztów związanych z koniecznością odbudowy zniszczonego w przypadku wykopów mienia. Przewierty horyzontalne wykonuje się za pomocą specjalistycznego sprzętu wiertniczego wykorzystującego głowice wiercące, rozwiertaki, żerdzie, sondy radiolokacyjne. Praca nad wykonaniem przewiertu przebiega w trzech etapach, z których otwierającym roboty jest tzw. przewiert pilotażowy. Operator używając sondy steruje głowicą wiercącą w taki sposób by wykonać optymalny przewiert zarysowujący przebieg podziemny przeszłego rurociągu. Po wykonaniu tej operacji należy uzyskać przewiert o odpowiedniej średnicy. W tym celu zostają wprowadzone rozwiertaki, które niejednokrotnie muszą być zmieniane na większe by w kilku etapach uzyskać zamierzoną średnicę. Wprowadzenie rur do gruntu zamyka roboty inżynieryjne. Odbywa się to podczas wykonywania ostatniego rozwiercania z użyciem krętlika podczepionego do głowicy.

Za pomocą przewiertów horyzontalnych powstają rurociągi wodociągowe, gazowe, ciepłownicze, linie energetyczne, telekomunikacyjne i inne. Przewierty są również bardzo przydatne do drenowania gruntu, osuszania, odwadniania i odgazowania ośrodków, wzmacniania skarp i przy innych pracach. Pełnię możliwości tej metody poznamy wchodząc na strony internetowe przedsiębiorstw oferujących usługi przewiertów sterowanych.