Co zrobić aby oczyścić szambo?

Szamba to zbiorniki bezodpływowe, w których gromadzone są nieczystości ciekłe jak i stałe.  W sytuacji, kiedy z jakichś względów nieruchomość nie może zostać podłączona do istniejącej kanalizacji. Wtedy rozwiązaniem pozostaje wyposażenie jej w  przydomową oczyszczalnię ścieków.  Oczyszczalnia ścieków powinna mieć odpowiednie parametry lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe i stałe, a więc popularne szambo.

Oczyszczanie szamba ogółem

kompleksowe oczyszczanie szamba warszawaZgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399 ze zm.) każda nieruchomość, która nie zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej, koniecznie musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub oczyszczalnię ścieków.  Jedną z zasad prawidłowego wykorzystania tych technologii jest regularne pozbywanie się nieczystości. Czyli jest to  tzw. asenizacja. Firmy oferujące kompleksowe oczyszczanie szamba warszawa najczęściej współpracują z większymi oczyszczalniami ścieków lub dysponują własnymi tego typu obiektami.  Jednym z problemów związanych z wywozem nieczystości z szamba jest kwestia częstotliwości zamawiania szambowozu. Najczęściej firmy nie mają po prostu wolnych terminów, jeżeli będziemy czekać na ostatni moment, aby zamówić tego typu usługi.  W realizacji usług asenizacyjnych konieczne jest dysponowanie profesjonalnym sprzętem. Głównie chodzi o  samą specyfikę transportowanych nieczystości.   Oznacza to, że średnio raz na dwa tygodnie szambowóz będzie musiał dostać się na teren naszej posesji. Głównie po to, żeby wywieźć szambo. Inną niedogodnością, która często towarzyszy opróżnianiu zbiornika, to to, że w domu jest nieprzyjemny zapach, który pojawia się po wypompowaniu nieczystości.  Dzieje się tak dlatego, że  podczas pracy szambiarki ciśnienie wysysa całą wodę z umywalek, brodzików, wanien, a nawet toalet.  W takiej sytuacji nic się tak naprawdę nie dzieje, ale zapach może być dla niektórych nie do zniesienia. Dlatego,  warto temu zapobiec na etapie projektowania instalacji kanalizacyjnej. 

Samo dbanie o przydomową oczyszczalnię ścieków można podzielić na dwie grupy czynności. Jest to  odpowiednie jej użytkowanie oraz jej konserwacja.  Istotne jest stosowanie konkretnych środków.  Przeważnie są to biopreparaty, które redukują  powstawanie osadu w osadniku gnilnym. Nie należy się obawiać, że stosowanie opisywanych preparatów może być, choć w minimalnym stopniu szkodliwe dla domowników czy samej instalacji Warto pamiętać, że wywóz szamba należy udokumentować.  Jest to obowiązek każdego właściciela nieruchomości.