Do czego wykorzystywać wariograf?

Obecnie coraz częściej podczas rozwiązywania różnych nieporozumień sięga się po wykrywacz kłamstw. To urządzenie, jest w stanie z dużą dokładnością określić prawdomówność badanej osoby. Ważne jednak, aby takie badanie przeprowadzić z zachowaniem pewnych zasad.

Jak skuteczny jest wariograf?

wariograf - skuteczność pomiaruObecnie bardzo często podczas rozwiązywania różnego rodzaju nieporozumień sięga się po wykrywacz kłamstwa. Dotyczy to zarówno rozwiązywania konfliktów w firmie, jak również podczas spraw rozwodowych, lub gdy zaistnieje potrzeba potwierdzenia wierności małżonka. Wiele osób ma  wątpliwości co do tego, jak wiarygodne wyniki badań zapewnia wariograf – skuteczność pomiaru za pomocą tego urządzenia zależy od sposobu wykonania badania. Przede wszystkim, na wiarygodność badania za pomocą tego urządzenia bardzo niekorzystnie może wpłynąć zdenerwowanie osoby badanej. Dlatego też, zgodnie z międzynarodowo obowiązującym regulaminem, badanie wariografem powinno być podzielone na trzy odrębne etapy. Dzięki temu możliwe jest znacznie zmniejszenie początkowego zdenerwowania u badanej osoby oraz osiągniecie wiarygodności wyników badania na poziomie 98 procent. Szczególnie duże znaczenie ma pierwszy etap badania za pomocą wykrywacza kłamstw, czyli etap wprowadzający. Polega on na wprowadzeniu osoby badanej w to, jak będzie dokładnie przebiegać badanie, wraz z wyjaśnieniem każdego jego etapu. Następnie przystępuje się do przygotowania badanego, poprzez zadawanie mu luźnych pytań, niezwiązanych z ogólnym tematem badania. Etap środkowy to właściwe badanie, które również musi być przeprowadzone stopniowo. Pytania najbardziej kluczowe, powodujące największe zdenerwowanie, nie powinno być zadawane na samym początku badania wariografem. Ostatni etap badania wykrywaczem kłamstw to już analiza wyników, które również powinno być przeprowadzone w obecności osoby badanej. Przeprowadzenie badania wykrywaczem kłamstw z zachowaniem podziału na te trzy etapy pozwala uzyskać bardzo wiarygodne wyniki. Ważne jest więc, aby osoba badana był jak najmniej zdenerwowana na początku badania, gdyż może faktycznie negatywnie wpływać na wiarygodność pomiaru. Biorąc to pod uwagę, badanie przy pomocy wariografu należy zlecać jedynie doświadczonym specjalistom.

Badanie wykrywaczem kłamstw, początkowo traktowane jako ciekawostka, jest obecnie używane podczas rozwiązywania wielu poważnych problemów. Ważne jest jednak, aby wiedzieć jak takie badanie przeprowadzić. W przeciwnym wypadku bowiem, rezultaty i wyniki badania nie będą wiarygodne.