Funkcje urządzeń pomiarowych

 

Przyrząd używany do pomiaru pewnej wielkości fizycznej to urządzenie pomiarowe. W naukach fizycznych i inżynierii pomiar polega na uzyskiwaniu i porównywaniu fizycznych wielkości rzeczywistych obiektów i zdarzeń. Ustanowione standardowe obiekty i zdarzenia są używane jako jednostki, a proces pomiaru podaje liczbę odnoszącą się do badanego elementu i referencyjnej jednostki miary. Urządzenia pomiarowe i formalne metody testowe, które określają użycie przyrządu, są środkami, za pomocą których uzyskuje się te relacje liczb.

Rodzaje urządzeń pomiarowych

urządzenie pomiaroweWszystkie przyrządy pomiarowe podlegają różnym błędom przyrządu i niepewności pomiaru. Naukowcy, inżynierowie i inni specjaliści używają szerokiej gamy instrumentów do wykonywania swoich pomiarów. Instrumenty te mogą obejmować zarówno proste przedmioty, takie jak linijki i stopery, jak i mikroskopy elektronowe i akceleratory cząstek. Oprzyrządowanie wirtualne jest szeroko stosowane w rozwoju nowoczesnych przyrządów pomiarowych. Urządzenia pomiarowe są często używane w naszym codziennym życiu do pomiaru różnych wielkości, takich jak długość, waga, temperatura, ciśnienie, prąd, napięcie itp. Urządzenie pomiarowe wskazuje wartość tych wielkości, na podstawie których uzyskujemy pewne zrozumienie a także możemy podjąć odpowiednie działania i decyzje. Istnieją dwa główne typy urządzeń pomiarowych: analogowy i cyfrowy. Instrumenty analogowe wskazują wielkość parametru w postaci ruchu wskaźnika. Trzeba nauczyć się czytać takie urządzenia, ponieważ na skali są pewne oznaczenia. Zazwyczaj wskazują wartości w liczbach całkowitych, chociaż można również uzyskać odczyty z dokładnością do jednego lub dwóch miejsc po przecinku. Odczyty w miejscach dziesiętnych mogą nie zawsze być całkowicie poprawne, ponieważ w czytaniu zawsze bierze udział jakiś błąd ludzki. Cyfrowe urządzenia pomiarowe wskazują wielkość parametru w formacie cyfrowym, który jest liczbowy, co można łatwo odczytać. Ponieważ odczyt tych urządzeń nie wiąże się z błędem ludzkim, są one dokładniejsze niż analogowe przyrządy pomiarowe. Nie trzeba żadnego wcześniejszego szkolenia, aby czytać te urządzenia pomiarowe, ponieważ wskazują one wartości bezpośrednio w postaci numerycznej. Mogą podawać odczyty z dokładnością do jednego lub więcej miejsc po przecinku.

Aby wskazać wielkość wartości fizycznej urządzenia są kalibrowane względem standardowych wielkości wartości fizycznych. Ruch wskaźnika wskazuje bezpośrednio wielkość wartości, którą mogą być liczby całkowite lub ułamki. Obecnie aparaty cyfrowe stają się bardzo popularne. Wskazują one wartości bezpośrednio w postaci liczbowej, a nawet w postaci dziesiętnej, dzięki czemu są łatwe do odczytania i dokładniejsze.