Główne zalety pras krawędziowych

 

Obróbka niektórych surowców jest bardziej skomplikowana niż innych. Mowa tu szczególnie o niektórych rodzajach półproduktów ze stali, poddanych procesowi ocynkowania. Trudno jest obrabiać takie materiały, aby jednocześnie nie traciły one swojej powłoki ochronnej.

Jak działa prasa krawędziowa?

hybrydowe prasy krawędzioweWłaściwa obróbka surowców jest bardzo ważna, gdyż pozwala uniknąć występowania sytuacji, w której całą seria produktu ma jakieś wady fabryczne. Oczywiście przygotowanie niektórych surowców do produkcji może być trudniejsze niż innych. Wynika to z faktu, że część produktów, szczególnie ze stali, ma naniesione dodatkowe powłoki ochronne. Bardzo trudno jest obrabiać takie materiały w taki sposób, aby nie traciły swojej powłoki ochronnej, powstałej na przykład w wyniku galwanizowania. Rozwiązaniem problemu mogą być hybrydowe prasy krawędziowe, które są stosowane przez coraz większą liczbę przedsiębiorców. Stosowanie pras krawędziowych do obróbki jest w pełni bezpieczne dla powłok ochronnych, gdyż do obróbki, czyli na przykład dzielenia arkusza blachy, urządzenia takie jak prasy krawędzie wykorzystują działające odśrodkowo siły mechaniczne czy też fizyczne, albo też ich połączenie. Inaczej mówiąc, dany pręt czy arkusz blachy jest po prostu przełamywany na pól, a to, jak precyzyjnie zostanie taki zabieg wykonany, będzie zależało głownie od mocy danej prasy krawędziowej i przede wszystkim sposobu sterownia. Nie jest tajemnicą bowiem, że znacznie bardziej dokładne, szybkie i precyzyjne okazują się te prasy krawędziowe, które wyposaża się w sterowanie komputerowe CNC. Co więcej, zapewniają one zdecydowanie najbardziej powtarzalne rezultaty, a tym samym można obrabiać dużą partię różnych materiałów a rezultaty ich obróbki będą bardzo powtarzalne. Warto podkreślić, że nowoczesne prasy krawędziowe umożliwiają zachowanie niemal w stu procentach nałożonej na dany arkusz blachy czy pręt warstwy ochronnej. Dzięki temu, producenci na przykład prętów nierdzewnych, ogrodzeń, czy też pokryć dachowych mogą szybko wyprodukować duże ilości towaru, bez ryzyka że będą miały jakieś wady fabryczne. Obecnie prasy krawędziowe są coraz częściej podstawowym wyposażeniem wielu przedsiębiorców, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Na sprawność produkcji danej fabryki wpływ ma typ i jakość używanych przez nią maszyn. Szybkie i sprawne maszyny do obróbki używanych surowców mogą bardzo pozytywnie przełożyć się na jakość wyprodukowanych towarów. Ważne, by maszynę do obróbki dostosować do typu wykorzystywanych surowców, tak by nie spowodowały one ich uszkodzenia.