Leczenie psychiatryczne dla najmłodszych

Coraz większa część dzieci i młodzieży boryka się z problemami natury psychicznej. Wynikają one nie tylko z zaburzeń neurologicznych, lecz najczęściej są przyczyną drastycznych i traumatycznych doświadczeń, które spotykały je w okresie dojrzewania lub wcześniej. Rozwiązaniem może być jak najszybsze podjęcie psychoterapii.

Terapia dla młodych osób

psychoterapia młodzieży we WrocławiuNasza osobowość kształtuje się w dzieciństwie. Jeśli zaburzone są jej prawidłowe procesy, dziecko doświadcza przemocy lub zostaje zaniedbane – pojawiają i rozwijają się zaburzenia, które mogą zostać z dzieckiem do końca życia. Coraz częściej słyszy się o podjętych próbach samobójczych czy samookaleczaniu się młodzieży, która nie radzi sobie z problemami. Część z nich popada w permanentny smutek, część wyraża swoje niezadowolenie poprzez agresję. Jedno i drugie jest niczym innym jak reakcją obronną na sytuacje, jakie ich spotykają. Psychoterapia młodzieży we Wrocławiu może się odbyć zarówno w ośrodkach stacjonarnych, jak i oddziałach dziennych. Możemy również próbować wysłać nasze dziecko na terapię ambulatoryjną, która przewiduje maksymalnie dwa spotkania w tygodniu. Terapie na Narodowy Fundusz Zdrowia mają jednak długi czas oczekiwania, a te prywatne – często pochłaniają dużo pieniędzy. Należy się więc zastanowić nad tym, czy psychoterapia może poczekać. W większości przypadków odpowiedź brzmi nie. Dzieci rozwijają się szybko, im szybciej zareagujemy i damy im pomoc, tym większe szanse na sukces. Młodzież chętnie sięga również po używki i substancje psychoaktywne, które niszczą ich mózg i doprowadzają do problemów psychicznych. Psychoterapie obejmują również leczenie wszelkiego rodzaju uzależnień, w tym również od marihuany. Dzieci objęte opieką terapeutyczną, szybciej radzą sobie z problemami, łatwiej jest im zrozumieć co się z nimi dzieje. Im szybciej zareagujemy, tym większy sukces można osiągnąć – zmiana schematów po wielu latach może być bardzo ciężka, dziecko modelujące swoją osobowość wciąż będzie podatne na zmiany. Młodzież, która nie otrzyma pomocy na czas w dorosłym życiu, często boryka się z zaburzeniami osobowości, a także depresją i lękami. Osoby dorosłe, rodzice i opiekunowie, powinni zapewnić dzieciom dostęp do leczenia psychiatrycznego. 

Dzieci i młodzież, które potrzebują pomocy, powinny uczęszczać na psychoterapię. Jest to najodpowiedniejsze rozwiązanie nie tylko dla nich, lecz dla całej rodziny. Zaburzone podstawy owocują najczęściej dużymi problemami w przyszłości. Dzieci alkoholików częściej wpadają w nałóg, dzieci narkomanów częściej sięgają po używki.