Najbardziej niepokojące zaburzenia zachowań u dzieci

Jednym z najczęstszych powodów, dla których rodzice przyprowadzają swoje dzieci do psychologa dziecięcego są zaburzenia ich zachowania przejawiające się agresją, niechęcią do nauki, nadpobudliwością bądź też notoryczną melancholią. Wszystkie te niepokojące sygnały powinny wskazywać na to, że w głowie dziecka coś się dzieje i w związku z tym konieczna staje się konsultacja psychologiczna i dobór odpowiedniej psychoterapii. Oto najczęstsze zaburzenia zachowania wśród najmłodszych.

Zaburzenia zachowania – główne rodzaje

zaburzenia zachowania u dzieci - WarszawaWśród niepokojących zachowań wyróżnić należy trzy podstawowe, które różnią się między sobą. Zalicza się tutaj zachowania aspołeczne, bunt oraz nadpobudliwość. Zaczynając od tego ostatniego zaburzenia, jest to związane z różnymi czynnikami i przejawia się poprzez szereg różnych zachowań. Może to być zaburzenie koncentracji uwagi zarówno w szkole, jak i w domu wpływające na oceny szkolne. Zaburzeniem może być również bezmyślna impulsywność lub mówiąc inaczej niecierpliwość powodująca krzywdy innym osobom. Oprócz tego wyróżnić można także nadmierną ruchowość z niewiadomych przyczyn. Tego typu zaburzenia zachowania u dzieci – Warszawa leczy się u dobrego specjalisty, a psychoterapia zwykle przynosi pozytywne skutki. Bardzo niebezpieczne stają się być zachowania aspołeczne, ponieważ tutaj czyny dziecka wpływają na drugiego człowieka i mogą nieść krzywdę. Wyróżniamy więc tutaj wszelkiego rodzaju zachowania agresywne i destrukcyjne, jak bicie, terroryzm, zastraszanie, przemoc emocjonalną, kradzieże czy podpalenia. Tego typu zachowania zwykle pojawiają się wśród nastolatków, jednakże coraz częściej młodsze dzieci zaczynają stosować przemoc i to trzeba koniecznie leczyć, aby dziecko nie czyniło szkód społecznych. Zachowaniem aspołecznym jest także zaniedbywanie obowiązków szkolnych i łamanie norm poprzez wagarowanie. Z buntem mamy do czynienia w każdym wieku i tutaj głównie trzeba polegać na mądrych rodzicach, jednak jeśli rodzic sobie nie radzi, trzeba iść o poradę do psychologa.

Zaburzenia zachowań wśród dzieci są bardzo częste we współczesnym świecie. Spowodowane to może być zaniedbywaniem dziecka przez rodzica lub problemami z rówieśnikami. W każdym bądź razie, aby dziecko lepiej się poczuło i nie czyniło krzywdy innym, konieczne jest leczenie tych zaburzeń zachowania. Szczególnie tyczy się to agresji powodującej przemoc psychiczną i fizyczną. Nie warto pozostawiać dziecko samemu sobie i odwracać się od niego plecami. Lepiej jest mu pomóc poprzez psychoterapię.