Niezawodny filtr tłuszczowy

Producenci filtrów powietrza dążą do bardzo wysokiej osiągnięcia bardzo wysokiej specjalizacji wytwarzanych produktów. Wynika to z bardzo ostrych i rygorystycznych norm narzucanych przez organy unijne oraz krajowe. Specjalizacja jest również efektem konieczności zastosowań filtrów powietrza w różnych środowiskach. Inna bowiem rodzaj filtracji będzie wymagany w zakładach przemysłowych różnych branż, odmienny w lokalach użyteczności publicznej i jeszcze inny w mieszkaniach. Wszystkie filtry łączy jednak wspólny cel jaki mają osiągnąć, a chodzi głównie o stworzenie strefy komfortu i bezpieczeństwa życia oraz pracy. 

Filtracja mgły tłuszczowej i zapachów

wysokiej jakości filtry tłuszczoweProducenci filtrów powietrza oferują szereg modeli o bardzo różnym przeznaczeniu. W zależności od środowiska pracy i konieczności usuwania różnorodnych zanieczyszczeń stosuje się odpowiednie filtry z innym materiałem filtracyjnym i o innej budowie. Wyróżniamy kilka podstawowych typów filtrów powietrza, a kryterium podziału stanowi budowa filtra. Są to filtry kieszeniowe, kompaktowe, kasetowe, worki filtracyjne oraz cała gama specjalistycznych filtrów przemysłowych. Wśród filtrów kasetowych znajdziemy podgrupę przeznaczoną do pochłaniania znajdujących się w powietrzu cząsteczek tłuszczu. Są to filtry tłuszczowe z różnego rodzaju medium filtracyjnym. Produkowane obecnie wysokiej jakości filtry tłuszczowe opierają swoje działanie głównie na sprasowanych metalowych siatkach lub kratkach aluminiowych ułożonych w kilku warstwach. Bardzo ważną cechą filtrów tłuszczowych jest możliwość ich wzbogacania o wkłady z węgla aktywowanego. Pochłaniają one oprócz cząstek tłuszczowych zawartych w parze wodnej wszystkie nieprzyjemne zapachy. Ma to ogromne znaczenie przy zachowaniu cyrkulacji powietrza w danym pomieszczeniu bez odciągów na zewnątrz. Nowoczesne filtry tłuszczowe z siatek i kratek metalowych można w bardzo prosty sposób poddawać regeneracji poprzez umycie ciepłą wodą z detergentem.

Większość filtrów tłuszczowych opiera swoją budowę na materiale filtrującym zamkniętym w płaskiej lub przestrzennej ramce metalowej. Zdarza się, że niektóre filtry tłuszczowe zbudowano na bazie innych niż metal materiałach filtracyjnych. Może to być specjalny papier lub włókniny. Filtrów tego rodzaju nie można regenerować i należy dbać o dość częstą, okresową wymianę. Producenci filtrów tłuszczowych oferują usługę wykonania filtrów na indywidualne zamówienie. Filtry tłuszczowe znajdują najczęściej zastosowanie w domowych kuchniach montowane zazwyczaj w okapach kuchennych. To również niezastąpione urządzenie w każdym lokalu gastronomicznym.