Poszukiwania osób zaginionych i detektyw

Bardzo często detektywi pomagają rodzinom osób zaginionych. Bywają sytuacje, kiedy Policja uznaje, że wobec pewnych okoliczności nie ma już sensu dalej poszukiwać danej osoby zaginionej. Głównie ze względu na wyczerpanie się formuły poszukiwawczej, okres czasu, który minął od uznania osoby za zaginioną, okoliczności i dowody świadczące, że osoba poszukiwana nie żyje. Wówczas bardzo często do akcji wchodzą znane firmy detektywistyczne. Oczywiście, bardzo częsta jest również sytuacja, kiedy firmy detektywistyczne działają równolegle z Policją.

Pełniejsza współpraca z detektywem

znana agencja detektywistyczna z KrakowaW polskim prawie istnieje kilka przesłanek, którymi posiłkuje się polska Policja uznając daną osobę za zmarłą i kiedy nie widzi dalszego sensu poszukiwania danej osoby. Najczęściej wykorzystywany artykuł polskiego prawa, którym posiłkuje się Policja, kiedy zaprzestaje poszukiwań to okres, w którym minęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ostatni raz dana osoba żyła, bądź była widziana jako żywa. Przepis ten pozwala uznać za osoby zmarłe osoby, które nie ujawniły się w okresie 10 lat. Pewne znana agencja detektywistyczna z Krakowa, specjalizująca się w poszukiwaniu osób zaginionych, ma już na swoim koncie odnalezione osoby, które zostały już uznane za zmarłe. Jakiś czas temu, media obiegła sprawa człowieka, który został odnaleziony po 23 latach. Mężczyzna wyszedł 23 lata temu z ośrodka psychiatrycznego i niedawno został odnaleziony przez policjantów w jednej ze śląskich miejscowości. Powyższy przykład pokazuje, że nawet osoba uznana już, w świetle polskiego prawa za osobę zmarłą, może być jeszcze poszukiwana i tego typu poszukiwania mogą być skuteczne. Policja tego typu sprawami zajmuje się nieregularnie, nie jest w stanie fizycznie szukać przez 23 lata danych osób, ponieważ tego typu spraw miałaby tysiące. Specjalistyczne firmy detektywistyczne, na zlecenie swoich klientów, zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych wykorzystując najnowsze zdobycze biotechnologii, technik kryminalistycznych i współpracując z Policją. Dzięki temu udaj im się znajdować osoby po bardzo długich okresach czasu.

Najbardziej rozpowszechniona praktyka wśród rodzin osób zaginionych wskazuje na konieczność współpracy z agencjami detektywistycznymi. Agencje, poza tym, że prowadzą własne, szeroko zakrojone poszukiwania to współpracują i nadzorują działania Policji. Dzięki temu możemy mieć pewność, że w tak ważnej sprawie, jak zaginięcie bliskiej osoby, nie będą miały miejsca żadne uchybienia zmierzające do zaniedbania jakichś wątków sprawy.