Pracownik z Mołdawii ma w czym wybierać

Pracodawcy prześcigają się w pomysłach na skuszenie pracowników zza wschodniej granicy do pracy u nich. W czasach, kiedy firmy outsourcingowe do różnego rodzaju prac, zatrudniają pracowników z różnych części, nawet najdalszych, globu, pracownicy zza naszej wschodniej granicy mają coraz lepsze warunki bytowe, warunki pracy, wynagrodzenie i możliwość swobodnego przemieszczania się po polskim rynku pracy.

O konkurencyjności względem pracowników z Mołdawii

pracownik z MołdawiiPrzyjeżdżając do Polski i będąc obywatelem jednego z krajów: Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Federacja Rosyjska, Armenia lub Gruzja, można liczyć na zatrudnienie u pracodawcy bez konieczności legalizacji swojego pobytu kartą okresowego pobytu lub kartą pobytu na czas nieokreślony. Wystarczy, że pracodawca złoży w Urzędzie Wojewódzkim oświadczenie o zamiarze zatrudnienia pracownika i tak oto przygotowany cudzoziemiec może w Polsce legalnie i bez legalizacji pobytu pracować przez 6 miesięcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Co ważne, pracownik z tych krajów może zmienić pracę w około tydzień, gdyż tyle czasu zajmie Urzędowi Wojewódzkiemu legalizacja oświadczenia o zmianie pracodawcy, którą pracownik może dokonać dobrowolnie i samodzielnie. W ten sposób rynek pracy musi przygotować zdecydowaną odpowiedź na potrzeby pracowników ze Wschodu. Po pierwsze, musi być wystarczająco atrakcyjny na tle coraz bardziej kuszących ofert z Europy Zachodniej. Już teraz, w Niemczech, Belgii i Holandii, tamtejszy rynek pracy zaczyna kusić pracowników ze Wschodu, a zwłaszcza niewykwalifikowany personel z Ukrainy, który na chwilę obecną decyduje w dużej mierze o dynamicznym wzroście produktywności Polski. Po drugie, musi być konkurencyjny dla pracownika pod względem obecnej pracy, tak aby pracownik z Mołdawii nie miał powodów do zmiany swojego pracodawcy, czy to w sensie wewnętrznym, czyli na pracodawcę w Polsce, czy w sensie zewnętrznym, aby szukał nowego pracodawcy poza granicami Polski. Pracownik z Mołdawii ma na chwilę obecną wybór i jest na rynku pracowniczym jak najbardziej pożądany.

Przeciętne wynagrodzenie mołdawianina pracującego w swojej ojczyźnie wynosi około 6900 lejów mołdawskich, co jest odpowiednikiem około 1500 złotych. Przyjmując, że średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi około 5000 złotych (przeciętne), a minimalne wynagrodzenie 1638 złotych, to pracownicy z Mołdawii na tle możliwości pracy zawodowej w swojej ojczyźnie, mają w Polsce bardzo dogodne warunki do pracy, rozwoju i do perspektywy stabilizacji życiowej, łącznie z założeniem rodziny bądź jej przyjazdu z Mołdawii.