Rekomendowane i polecane systemy RCP

Wdrażanie systemów do automatycznej rejestracji czasu pracy znacznie usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia zminimalizowanie kosztów w obszarze zarządzania personelem, poprawia dyscyplinę pracy i zwiększa jej efektywność, a także automatycznie rejestruje wejścia, wyjścia i wszelkie absencje i spóźnienia. Systemy rejestracji czasu pracy to nowoczesne narzędzia umożliwiające rozliczanie pracownika z czasu poświęconego na pracę.

Nowoczesne systemy rejestrujące w zakładach pracy

polecany system rcpAutomatyczne rejestracje wejść i wyjść i wszelkich zdarzeń, nadawanie odpowiednich uprawnień monitoruje funkcjonowanie poszczególnych osób i rozlicza z czasu poświęconego na efektywne wykonywanie obowiązków. Nadanie odpowiednich uprawnień i ograniczenie dostępności do poszczególnych obiektów lub pomieszczeń wpływa na bezpieczeństwo i kontroluje zdarzenia na terenie zakładu. Nowoczesny i polecany system rcp odpowiednio zarządza czasem pracy pracowników i w uproszczony sposób tworzy listy płac i naliczana wynagrodzenia. Systemy akceptowane są przez Państwową inspekcję pracy i eliminują tradycyjne papierowe listy obecności i dokumenty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zintegrowane z działami kadr i płac, a także ochroną umożliwiają tworzenie zestawień i raportów na potrzeby instytucji państwowych i zarządcy firmy. Obliczają czas pracy według założeń kodeksu pracy wraz z wszystkimi nowelizacjami i regulaminami wewnętrznymi. Każdy z pracowników zostaje wyposażony w odpowiednie narzędzia w postaci kart magnetycznych i chipowych, specjalnych tokenów, a w miejscach newralgicznych montowane są urządzenia rejestrujące, bramki obrotowe i elektrozamki. Niektóre rejestratory działają na dane biometryczne odczytując odciski palców lub szczytują dane metryczne z twarzy. Terminale mogą pracować w różnych trybach i dostosowane są do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa lub instytucji. Systemy mogą być wdrażane w dowolnych lokalizacjach, raportowanie i zarządzanie może być wykonywane centralnie lub z urządzenia mobilnego.

Szereg urządzeń współpracuje z systemami monitorującymi i kamerami związanymi z działami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ochronę obiektów. Często posiadają wbudowane kamery wykonujące zdjęcia pracownikom i umożliwiające identyfikację i autoryzację danych. Wyposażone są także w karty pamięci, na których zapisywane są zdarzenia. Dane przesyłane są do głównych serwerów i umożliwiają weryfikację zdarzeń w czasie bieżącym i wstecznym. Systemy RCP znajdują coraz szersze zastosowanie, indywidualnie dostosowane do potrzeb użytkowników umożliwiają sprawne funkcjonowanie nawet wieloosobowej załogi pracującej w różnych systemach pracy.