Rynek walut i inwestycje

 

Współczesny rynek kapitałowy jest rynkiem szans inwestycyjnych. Współczesne sprzężenie świata biznesu, spójność platform, pozwala nam inwestować w zdarzenia, firmy, waluty, pożyczki z drugiego końca globu. Obecnie, największym rynkiem kapitałowym na świecie jest rynek FOREX, czyli rynek inwestycji w waluty. Szacuje się, że dzienne obroty na tym rynku przekraczają 5 trylionów dolarów dziennie. Jest to rynek możliwości, przyjrzyjmy się sensowności inwestowanie w ten rynek.

Międzynarodowy rynek kapitałowy i inwestowanie

w co warto zainwestować pieniądzeRynek FOREX (od angielskiego foreign exchange) uważany jest za odzwierciedlenie tego, co dzieje się w sytuacji międzynarodowej, w handlu międzynarodowej, w międzynarodowej gospodarce. Można znaleźć, w wykresach cen poszczególnych walut odniesienia do sytuacji politycznych: dolar amerykański kosztował jeszcze w 2013 roku, przed aneksją Krymu i rozpętaniu wojny w Donbasie, około 35 rubli, tymczasem w styczniu 2015 roku dolar kosztuje już około 75 rubli. Jak widać, sankcje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych mają realny wpływ na sytuacje pomiędzy ceną euro i dolara w stosunku do rosyjskiego rubla. W przeciągu dwóch lat, za towary płacone tych walutach, importer rosyjski musi zapłać dwa razy więcej, co ma oczywiście wpływ na dynamikę rozwoju gospodarki rosyjskiej. Umiejętność przewydywania w długofalowej perspektywie tendencji panujących w świecie międzynarodowej polityki i gospodarki daje nam możliwość prognozowania zachowań na rynku międzywalutowym. W co warto zainwestować pieniądze? Warto inwestować w waluty i jednocześnie gospodarki, które dynamicznie się rozwijają. Popularny trendem inwestowania jest ostatnio inwestycja w ukraińską hrywnę i rosyjskiego rubla. Analitycy widzą narastający w ukraińskiej gospodarce optymizm i przewidują jednocześnie ocieplenie stosunków Rosji ze światem Zachodu. Może być to okazja do eksplozji wartości tych dwóch walut w kilkuletniej perspektywie. Jednocześnie podkreśla się fakt, że gorzej z rosyjskim rublem i ukraińską hrywną, a więc z dwoma gospodarkami opartymi na tych walutach nie może być gorsza.

Rynek FOREX otwiera wielkie możliwości inwestowania w waluty i jednocześnie uważa się go za rynek dobry zarówno dla inwestorów i spekulantów, oczywiście w myśl grahamowskiej definicji. Inwestorzy przyczyniają się do umocnienia walut i gospodarek, a spekulanci inwestujący duże pieniądze mogą w bardzo krótkim okresie czasu zarobić duże kwoty na niewielkich wahaniach cen walut. Pamiętajmy, że światowa gospodarka jest ze sobą sprzężona i wymaga całościowej wiedzy o świecie.