Skuteczna sygnalizacja pożaru w budynku

Wiele obiektów ze względu na swoje przeznaczenie czy ilość przebywających w nich osób podlega przepisom różnego rodzaju. Precyzują one w jaki sposób mają być wykonane określone instalacje lub jakie elementy muszą być wykorzystane do ich budowy. W miejscach, gdzie przebywać może wiele osób jednocześnie konieczne jest stosowanie biernych oraz aktywnych zabezpieczeń przed pojawieniem się ognia. Jest to bowiem jedno z największych zagrożeń jakie może wystąpić w takich miejscach jak kina, teatry czy galerie handlowe.

Co wchodzi w skład systemu przeciwpożarowego?

systemy sygnalizacji ppożWłaśnie dlatego budynki te muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji ppoż, które pozwolą szybko i skutecznie wykryć zagrożenie i przekazać stosowną informację dalej. System składa się z wielu elementów składowych, które muszą ze sobą współpracować w celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności i niezawodności. Najczęściej stosowane są czujki, ręczne ostrzegacze, centrale czy sygnalizatory. Szczególnie te ostatnie są istotne. Ich zadaniem jest zaalarmowanie osób znajdujących się w pobliżu o wystąpieniu zagrożenia. W tym celu wykorzystywane są sygnały akustyczne oraz błyskowe. Co więcej na rynku są dostępne rozwiązania, w których oprócz sygnału akustycznego generowany jest również komunikat głosowy. Świetnie sprawdza się to w pomieszczeniach, gdzie mogą przebywać osoby nieprzeszkolone z zakresu ewakuacji. Warto wspomnieć, że każdy element systemu musi działać absolutnie niezawodnie. Właśnie dlatego przed wprowadzeniem na rynek niezbędne jest jego przebadanie pod kątem spełnienia określonych norm czy wymogów krajowych. W tym celu prowadzone są badania w jednostkach akredytowanych. Ich wynikiem jest wydanie certyfikatu oraz dopuszczenia. Na podstawie tego wyrób może być wprowadzony do obrotu. System sygnalizacji pożaru należy do grupy zabezpieczeń aktywnych. Oprócz tego podczas projektowania budynków uwzględniane są również zabezpieczenia bierne, których zadaniem jest zwiększenie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych.

Dzięki temu poszczególne elementy są w stanie wytrzymać przez długi czas oddziaływanie ognia lub wysoką temperaturę. Zapewnia to ich stateczność oraz zachowanie nośności. W innym przypadku mogłoby dojść na przykład do zablokowania dróg ewakuacyjnych. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku. W tym celu stosowane są zabezpieczenia aktywne oraz bierne. Pozwalają one znacznie zwiększyć szanse przeżycia w przypadku pojawienia się otwartego ognia.