Solidna automatyka zabezpieczeń

 

Nowoczesna elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeń zajmuje się wykrywaniem stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym i zapobieganiu ich skutkom. Do stanów zakłóceniowych, którym ma zapobiegać automatyka zabezpieczeniowa. W sieciach energetycznych należą do nich: przeciążenia sieci, obniżenie napięcia, zwarcie, wzrost lub obniżenie częstotliwości. W normalnych warunkach pracy zabezpieczenia pozostają w stanie spoczynku. Gdy pojawi się zakłócenie, ich działa wysuwają się na pierwszy plan.

Dlaczego warto posiadać elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeń?

solidna elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowaPopyt na energię elektryczną stale rośnie, a razem z tym wzrostem coraz istotniejsze staje się zapewnienie pewnej i stabilnej dostępności oraz wysokiej jakości zasilania. Dostawcom energii z pomocą przychodzą nowoczesne systemy sterowania i automatyki, które poprawiają sprawność oraz niezawodność sieci energetycznych. Stacje elektroenergetyczne to technicznie rozbudowane obiekty, które w systemie energetycznym odpowiadają rozdzielanie energii elektrycznej, jej przetwarzanie, czyli podwyższanie lub obniżanie napięcia, przekształcanie prądu przemiennego w stały lub na odwrót. Mogą też równocześnie realizować obie funkcje. W zależność od funkcji jakie pełnią, wyróżnia się m. in. stacje: rozdzielcze, transformatory, prostownikowe, przekładnikowe oraz transformatorowo – rozdzielcze. Solidna elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dzieli się na: eliminacyjne (EAZe), resuscytacyjne (EAZr) oraz prewencyjne (EAZp). Zabezpieczenia eliminacyjne zajmują się procesami eliminowania pracy w systemie elektromagnetycznym elementów dotkniętych zakłóceniami. EAZr zajmuje się procesami samoczynnej zmiany konfiguracji systemu elektroenergetycznego w celu doprowadzenia go do normalnej pracy po eliminacji zakłócenia. EAZp zajmuje się procesami samoczynnego zapobiegania zagrożeniom lub innym zakłóceniom w normalnej pracy systemu elektroenergetycznego lub któregokolwiek z jego elementów. Domeną działania tej automatyki jest eliminowanie z pracy elementów systemu elektroenergetycznego, dotkniętych zwarciami.

Dalszy rozwój i udoskonalanie automatyki zabezpieczeniowej pod względem sprzętowym, jak także programistycznym przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności systemu elektroenergetycznego. Oprócz właściwego doboru sprzętu, oprogramowania oraz obsługi, niezwykle ważny wpływ, na prawidłowe i niezawodne działanie urządzeń EAZ ma poprawność danych pochodzących z samego systemu elektroenergetycznego.