Szybkie wyburzanie obiektów przemysłowych

 

Stare budynki miały zazwyczaj to do siebie, iż ich konstrukcja często uniemożliwiała sprawne i bezproblemowe wyburzanie. Częstymi przeszkodami były różne oryginalne rozwiązania techniczne pozostawione przez budowniczych, które potrafiły czasem zastopować całość prac do czasu ich usunięcia, aczkolwiek bardzo często zwyczajnie nie były możliwe do zlikwidowania bez zrównania z ziemią całego budynku, zwykle za pomocą materiałów wybuchowych.

Techniki bezpiecznego wyburzania zabudowań przemysłowych

bezpieczne prace wyburzenioweNajbardziej uciążliwe było wyburzanie sekcji zakładów przemysłowych, zwłaszcza tych ciągle działających. Nierzadko podczas takiej pracy zdarzało się, iż tradycyjne metody likwidacji budynków z użyciem ciężkiego sprzętu były zwyczajnie niemożliwe, gdyż mogłoby prowadzić to do wielu wypadków. Dlatego też, przed rozbiórką, każdy obiektu musiał być dokładnie oczyszczony z elementów starej maszynerii, instalacji elektrycznych i pozostałych niestandardowych dodatków, które potencjalnie mogły być zagrożeniem podczas prac. Oczyszczanie obiektów odbywało się całkowicie ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu, i oczywiście z należytym poziomem zachowywanej ostrożności. Dopiero gdy likwidowany budynek był całkowicie pozbawiony jakichkolwiek dodatkowych elementów instalacji, można było zacząć bezpieczne prace wyburzeniowe, które najczęściej odbywały się już za pomocą ciężkiego sprzętu, co dodatkowo przyśpieszało rozbiórkę i umożliwiało natychmiastowy załadunek pozostałości po budynkach na samochody transportowe i ich wywiezienie na miejsce utylizacji. Inaczej sprawa miała się z dużymi konstrukcjami zakładowymi, gdyż wielokrotnie okazywało się, iż jedyną bezpieczną możliwością ich usunięcia było użycie materiałów wybuchowych. Jednak w przypadku konstrukcji takich jak stare kominy, całość wyburzenia musiała być koordynowana z firmą saperską, której pracownicy zwykle wykonywali całość prac związanych z zakładaniem ładunków. Niewłaściwa rozbiórka takich obiektów mogła prowadzić do ogromnych zniszczeń na terenie zakładu.

Z tego powodu, mogli wykonywać ją tylko fachowcy przeszkoleni w tego rodzaju pracach. Na czas przeprowadzania takiej rozbiórki, cała sekcja zakładu, lub nawet cały zakład był zamykany, a prace przerywane, bo mimo najwyższego poziomu ostrożności, istniało bardzo wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, więc na czas prac byli oni ewakuowani poza teren rozbiórki, na bezpieczną odległość. Wyburzanie za pomocą ładunków wybuchowych, umieszczanych na podstawie wyburzanych konstrukcji było jednak najszybszą metodą rozbiórki.