Założenie działalności gospodarczej w Niemczech

Od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej to dla naszych rodaków pojawiło się wiele możliwości zarobku za granicą. Początkowo Polacy wyjeżdżali głównie do pracy w firmach niemieckich czy holenderskich. Praca na etacie dla wielu osób jest jednak niezbyt komfortowa i osoby te bardzo często zaczęły przejawiać zainteresowanie założeniem własnej firmy poza granicami Polski. Wbrew pozorom nie jest to proces bardzo skomplikowany i każdy z nas może sobie z nim poradzić.

Zakładanie firmy za granicą

założenie firmy w Niemczech przez PolakaNiemcy są jednym z krajów, który jest niezwykle często odwiedzany przez Polaków. Sporo osób wyjeżdżających do Niemiec postanowiło zamieszkać tam na stałe. Bardzo szybko możemy przyswoić język niemiecki i wówczas otwierają się dla nas spore możliwości. Jedną z takich możliwości założenie własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Obecnie całe mnóstwo Polaków postanawia założyć w Niemczech jednoosobową działalność gospodarczą, która określana jest jako Gewerbe. Szczególnie cenione w tym wypadku jest to, że na terenie Niemiec nie będziemy obciążeni obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym kraju nie istnieje bowiem obowiązek ich opłacania. Podobnie jak w Polsce konieczne jest jednak opłacanie przez właściciela firmy składek na ubezpieczenie zdrowotne, które niestety jest nieco wyższe niż w Polsce. Na dzień dzisiejszy założenie firmy w Niemczech przez Polaka zajmować może dosłownie kilka godzin. Na chwilę obecną koszty związane z rejestrowaniem jednoosobowej działalności gospodarczej wynoszą od 30 do 60 €. Taką opłatę jak i cały proces rejestracji działalności gospodarczej zrealizować możemy w odpowiednim urzędzie na terenie landu na którym się znajdujemy. Koniecznym krokiem jaki będziemy musieli wykonać jest również odwiedzenie Urzędu Skarbowego w celu wygenerowania dla nas numeru podatkowego. W tym wypadku konieczne może być jednak nieco dłuższe oczekiwanie na wyrobienie tego numeru. W tym czasie możemy już jednak zacząć tworzyć podwaliny swojej przyszłej firmy.

Ogólnie rzecz biorąc zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Niemiec może przynosić nam niezwykle duże korzyści. Warto zaznaczyć, że w Niemczech kwota wolna od podatku obecnie jest o wiele wyższa niż w Polsce. Na dzień dzisiejszy wynosi ona aż 8472 euro. Obecnie najpopularniejszą branżą w jakiej działają firmy w Niemczech zakładane przez Polaków jest oczywiście branża budowlana. W tym wypadku oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych często zakładane są spółki.